Let op, dit artikel is ingescand en met tekstherkenningssoftware omgezet. Vandaar dat er nogal wat fouten in de tekst kunnen voorkomen.

Ik gooi niet alles in de strijd

Bron: Panorama - 26 jul 1990

Linda de Mol - article picture

Thuis kreeg ze geen gulden en leerde ze omgangsvormen, "want heel Hilversum kwam over de vloer." Als jong meisje besloot ze vijf jaar achtereen lol te hebben, maar tegenwoordig vlindert Linda de Mol zedig gekleed door het beeld, houdt ze er één man op na en verlangt ze 's avonds naar een beetje rust. Vandaar dat Ivan Heylen verbaasd vroeg:

Plan jij alles?

Linda de Mol start traag. Het duurde een uur eer ik haar daar had waar ik haar wilde hebben: aan mijn lippen. Bij de meeste mensen duurt het maar een halfuur. Ze drinkt Gewurztraminer, een geraffineerd wijntje. En was het de wijn of was het de gem, maar.

De Mol, een moeilijk geval.

Waarom?

Anders sturen ze wel een ander.

(Diepe zucht) "Rook maar. Mijn hele familie rookt. Schrijf je al lang voor Panorama? Ga je voor hen naar de Tour? Mijn vriend is gek van de Tour. Als de Tour de France op de buis is. zit hij met zijn hoofd in de televisie.

Gezellig.

Heel leuk. Vorige week kon ik tijdens een liefdadigheidsgala bieden voor een dag in de volgwagen van Peter Post. Het ging tot 25.000 gulden en dat vond ik net iets te veel voor een cadeautje.

Voor twintig groene kan jouw vriend een dagje met Panorama mee. Het was voor een goed doel.

ik wil een warm gesprek.

Ik ben wat diplomatiek. Mijn vonge gesprek met Panorama is niet gepubliceerd omdat ze het niet spannend genoeg vonden. Ze wilden me een dag volgen, dachten dat er spannende dingen zouden gebeuren, maar dat bleek een misverstand. Mijn dagen zijn weinig sensationeel."

Veel showartiesten zijn bang voor dit blad.

Goeie journalistiek, maar hard, dat is Panorama. Lekker wijntje, die Gewurztraminer Trimbach 1983.

Volgens mij is ie een graad te warm.

Foute uitspraken doen is niet moeilijk. Als die dan ook nog een beetje worden aangedikt. Ik denk twee keer na voor ik iets zeg. Ik kijk wel uit.

Rustig maar.

Wat je tegen een journalist zegt, vertel je niet alleen aan je vrienden. Ook mensen met wie je eigenlijk niets te maken wilt hebben, lezen bet. Zou jij het intenieur van je huis laten fotograferen?

Ja.

De binnenkant van mijn klerenkast, van mijn ijskast, sommige bladen vragen de gekste dingen, maar ik doe het nooit.

Aanstellerij?

Woon je in een huis van zoveel miljoen, dan krijg je een bepaalde jaloezie. Woon je in een klein huis, dan ben je krenterig of heb je het niet gemaakt. Het is nooit goed.

Wie populair wit zijn, moet zich bloot geven.

Maar ik geef me bloot! Mij mag je alles vragen. Maar het moet over mij gaan. Over mijn vriend zeg ik niets. Die leidt een leven buiten de publiciteit. Fred wil ook niet op de foto.

Is hij zo lelijk?

Hij ziet er heel leuk uit. Maar als ik de huisdeur achter mij dichttrek houdt de showbusiness op. Verder mag iedereen alles vragen.

Hoe lang doe je dit al?

Vijf jaar.

Met wie eerst?

In het begin is het heel moeilijk om ertussen te komen. Maar als je perfectionistisch bezig blijft, is het niet zo moeilijk om aan het werk te blijven. TV-persoonlijkheden kunnen heel lang mee.

Koos Postema.

Die staat boven alles.

Jos Brink.

Goed, hoor.

Ik weet niks over jou. Niemand weet iets over de echte Linda.

Wat je ziet, ben ik. Nooit ben ik chagrijnig. Niet op het werk. niet thuis. Enthousiast, altijd vrolijk, zo ben ik.

ik denk dat je veel rotopmerkingen naar je hoofd krijgt.

Waarom?

Sexy vrouwen die niet te krijgen zijn, wekken agressie op.

Toen ik begon werd ik de hemel in geprezen. ik was een nieuw gezicht, jong en altijd vrolijk. Binnen het jaar had ik een eigen programma. Maar ik koos voor het grote publiek en voor zogenaamd intellectuele mensen werd ik ineens inhoudsloos, oppervlakkig. Sommige journalisten schreven dingen over mij waar ik liever niet meer aan terugdenk.

Je bent te koel, te afstandelijk, te onbereikbaar.

Dat ben ik niet. Maar ik stel me niet aan, ik acteer niet overvriendelijk. Weet je wt afstandelijk is? Met alle transfers naar Veronique rolden er ineens bedragen over tafel van achthonderdduizend. een miljoen. Dat is afstandelijk. Henny Huisman en Koos Postema, de doorsneejongens van naast de deur gingen ineens een miljoen per jaar verdienen. ik denk niet dat zoiets positief werkt bij het Nederlands publiek. De duivel schijf altijd op de grote hoop is geen lief spreekwoord.

Vertrouw je iemand?

Ik kan goed schiften. ik heb de mensen zo door.

Mensen selecteren is een van de grote Ievenskunsten.

Vrouwen hebben intuitie voor die dingen.

Mooie meisjes leren heel vroeg heren selecteren.

Een beetje nuchterheid helpt. En ervaring speelt ook een rol.

Wie op de televisie wit. moet op z'n knien door het Gooi kruipen.

Weinig mensen krijgen CCI1 kans. Mijn grote geluk was mijn contract hij Sky Channel. Ik maakte er nutprograrnrn&s. maar kreeg er uren camera-ervaring. Zo nu en dan ben ik verschrikkelijk de mist ingegaan! Maar zonder die ervaring had ik de Billy Hot Dog Show, mijn praatprogramma Linda en Dierenbingo niet kunnen presenteren. Dit jaar doe ik ook alleen maar amusement. Maar volgend jaar wit ik een talkshow."

De talkshows vliegen ons om de oren als hondepoep in Leiden.

De spoeling wordt zeer dun. Je team reageert op iets uit de krant. maar dan heeft Sonja al gebeld, is Tineke al langs geweest en heeft Koos De exclusiviteit. Er zijn twintig praatprogramma's!

Jongbloed en Joosten.

Ook bij hen zat ik met Linda in het vaarwater. Er werd dus onderling verdeeld, de een cut, de ander dat. Ik werd er gek van. ho. Ik weet niet of Ivo Niehe van plan is nog lang door te gaan. Maar als hij stopt. wil ik iets soortgelijks doen. Ivo is zeer goed. Zijn TV Show op Reis is fantastisch.

Hij is altijd zo blij met zijn gasten.

Terecht.

Ivo's gasten zijn belangrijker dan de inhoud van de gesprekken.

Hij weet wat hij wil.

Sonja is veci gevaarlijker.

Absoluut.

Een jong ding zoals jij zou ze verpletteren.

Ik ben niet bang.

Sonja ivil alles weten over je seksleven.

AIs zc icts controversieels aan wil snijden, zou ik dat leuk vinden. Ik heb meer tegenzin om in RUR te gaan zitten. RUR is enger dan Sonja.

Agressiever.

Lenferink is er vaak op uit mensen de baas te zijn. Als iemand een kwinkslag teruggeeft, valt dat meestal niet goed. Mensen hard aanpakken is prima, een geintje maken mag ook, maar in RUR mis ik de fijngevoeligheid van Sona. Ik hou van Sonja." Sonja zal je nooit 'ragen. '\Vaaroni niet?"

Heb je ernsiige afwijkingen?

Nce."

Daarom fliet.

De Prins van Oranjc. als ik met die een relatie zou aanknopen! Dan. jaaa! Maar helaas. Voorlopig zit inDerdaad wcinig in Linda de Mol waar Sonja een kluif aan heeft."

Je hebt geen verleden?

Voor de bladen is dat vrij vervelend." In jouw hart leeft geen ontgoocheling bitterheid, geen stil verdriet? Wat niet is, kan nog komen. Maar tot nu toe ben ik clean.

Iedereen heeft gebreken.

Tuurlijk. ik ook. Veel gebreken." ik bedoel seksuele afwijkingen, criminele neigingen, vaisheid in geschrifte, achterklap. moordlust, zulke diiigell. Spannend. Maar die heb ik niet. Ik heh geen crimineel verleden. Ook niet de neiging oni zo nu en dun iemand de hersens in te slaan? ik bedoel doodslaan. Die neiging heb ik."

Maar dat is erg!

Absoluut. ik heb at geslagen. ik ben heel driftig. ik kan me heel snel opwinden. ik hb al niensen een draai om De oren gegevdn."

John (Ic Mol Sr., je vader Nec. op straat."

(Op dit ogenhlik onDerbreckt Wim Kroeze, de hoofdredacteur van TROS kompas, het gesprek. Na enkele seconden trekt de beer Kroeze zich terug) DIe heeft wel een verleden. Vast. Met gehalde vuist heb ik een keer een man geslagen. Ik had mijn auto geparkeerd en had mijn tas huiten gezet. een beetje op de weg. Er kwam een auto aan. de chauffeur zag die tas. maar reed er toch overbeen. Er zat voor vierhonDerd gulden materiaal in. Bovendien zei die kerel tcgen mijn vriendin. een Indoncsisch meisje: I7Vat sw je 5(0111 te lache,i, i'uile bruine aap. ik kreeg vlekken voor rnijn ogen en verkocht hem een verschrikkclijke drcun.

En die andere keren?

ln Amsterdam kwam een jongen wijdbeens voor mu staan en zci: Lin da de Mo!, i;zag ik asieblieft e,en ko.se,z? Op zo'n moment ben ik tot aBcs in staat."

Zo'n jongen wil aandacht.

Ze hopen me uit te lokken. Maar nu, na vijf jaar televisiewerk, kan ik me heheersen. Ook in winkels waar ze me afsnauwen als ik een stuk terughreng dat niet in orde is. Hetzelfde in een restaurant. als iets niet goed is. denk ik: laat maar. Hoor je de oher al tegen de kok zeggen dat Liiida de Mol zijn tong niet lust?"

Heb je een rijpe oude man, een soort goeroe, waar je je problernen mee uitpraat?

Mijn vriend.'

Is die zo oud?

Acht jaar ouder is ic. Dus niet echt. heu. Maar hij is nuchter en rcageert zo rclaxt en kaim. Als ik opgewonden. stoom hlazend thuiskom. zcgt hij dat ik rustig moet worden. dat mijn probemen niet cht prohiemen zijn en hoc hij het klaar krijgt weet ik niet. maar ik geloof hem. De meeste 'mannen van' zijn chaufleur en manager. Fred is geen aanhangsel van. Toen mijn brocr John getrouwd was met Willeke Alberti. ik was toen tien. elf. werd hij meneer Alberti genoemd en dat vond hij vreselijk. ik Denk weleens dat dat de reden is geweest waaroin hij zo hard heeft gewerkt om zijn eigen naam te maken. ik zweer het je. Het hecft hem zo aanespoord. Hij wilde de weield bewijzen dat hij John de Mol heet en niet me- neer Alberti.

Leef je in een heerlijke wereld?

.ik hen ontzettend gelukkig. Mijn werk is fantastisch. Financieci zit ik lekker. ik heb een gocie relatie. ik led in een hecrlijkc wcreld. Maar ooit zal ik mijn portic ellenDe ook flog wel krijgen. Ret gaat zo goed allcmaal. Kan dat hlijven durenT

De wereld is absoluut niet rechtvaardig en meestal niet leuk.

Nec? Heel eerlijk: voor mu is hij wl leuk. Tussen mijn veertiende en mijn zeventiende heb ik met mezeif in de knoop gezeten en ging ik met mijn ouders in de clinch. rnaar dat heeft ieclereen." Je had aan de heroInc aan de inannen, ann de coke en ann de drank kunnen zitten. lk was pas negentien toen ik in mijn eentje heel Europa hen doorgereisd. In Amsterdam heh ik het uitgaanslcven van a tot z meegemaakt. twee jaar lang. Avond aan avond. Nacht na nacht. Stappen. Alles heb ik meegemaakt.

Maar niet de wanhoop.

Financieel wat krap zitten. dat wel. Maar noolt eng. Vanaf nuijn veertiende heb ik gewerkt. Thuis kreeg ik geen gulden. ik werkte in restaurants. ik had krantenwijken

Was je fotomodel?

Nooit voor een echt fotomodellenbureau. ik was niet dun genocg. ik hen niet dik. maar ik hou van lekker eten. Maar ik heb hruidsjurken geshowd. ik deed hcurzen. demonstreerde er pisang ambon en andere drankjes. ik hen niet sterk. rnaar wel nuchter.

Ken je passie?

Waarin je verloren loopt? Zeker. Heel er zclfs. ik hen heel cmotioned ik bedoel een passie die ,je geheu. gen wist en die je toekomst verknalt. Die ken ik ook. Ahsoluut. Zeker. ik kan zo hezeten zijn van hepaalde ideen of een bepaald iemand. Dan vergeet ik allcs. ik word nooit erlicfd op iemand die ik al drie jaar ken. Ret is op het eerstc gezicht of niet. Het is dit (knipt met de \lingers) of niks,

Op wat val je?

Jong. oud. het speelt geen rol. Nou. tot een bepaalde grens. Een lreftijdsverschil van twintig. vijfentwintig jaar wordt wel kritisch. ik hen zeer actief. zeer energiek. ik heb echt v'eI icmand nodig die mijn tempo hij kan houclen. Een zestiger zou het moeilijk hebben. Maar icmand van negentien of twintig wil ik niet. Die heb ik al gehad. Kijk naar Astrid Joosten. die heeft een ee1 oudere vriencl en dat is een leuk stel. Die kunnen zo lachen. samen. En Astrid kan toch ook de hele wereld krijgen? ik hedoel. die kan pikken wat ze hebhen wil. Maar juist zij valt op een njpere man. Leuk.' Het liefdeleven is ingewikkeld. Je moet ervoor vechten. Maar ne! Niet vechten! As het niet meer gaat. moet je vluchten. Als het niet nieer gaat is hct an- ders. maar zolang de foutjes glad te strijken zijn. moet je vechten, Fred en ik hebben ook een aantal concessies inoeten doen. maar nu gaat het prima. We hebben ons ontzcttend aan clkaar aangepast.

Krijg je in gezelsehap ooit het gevoel dat je naIef bent?

Tk heb er heel tang last van gehad. maar nu is het over. Als eenentwintigjarige kreeg ik tc maken met regisscurs van een jaar of veertig en door hen werd ik niet voor vol aangezien. Maar nu. vijf jaar later. wordt wcl om mijn mening gevraagd. En ik hen een harde. Vooral in vergaDeringen.'

Ik denk dat Fred het niet makkelijk heeft.

Ik ben hehoorlijk dominant. Maar Fred is de enige die tegen mij kan zeggen: afgelopen! Naar hem luister ik.

Word je ooit zijn huisvrouw?

Op het moment dat ik het gevoel heb dat mijn TV-werk eeii beetje miiider wordt, zal ik heel snel mijn consec]uenties trekken. Van de ene clag op de andere. Mijn vaDer heeft dat ge- daan. Die was zanger en heel goed. Hij was een van Nederlands populairste zangers. Hij zat bij de Skvrnasters. had een nummer n en een fancluh. maar hij is van de ene dag op de andere gestopt. Hij wou geen oude. aftandse zanger worden. ging bij een uitgeverij wcrken en werd later directeur vail Radio Noordzee. ZeIf vil ik later programm&s produeeren Je bent in het Gooi geboren en ,je zult in het Gooi sterven. Ik heb moeten kiezen. Na mijn middelbare studies was ik met vakantie in Spanje. Heerlijk. ik heb er geen uur geslapen. En aan het einde van de vakantie had ik een goeie vriend die een wereidreis zou maken. Hij vroeg of ik mec wilde. Maar ik had me ingeschrcven om rechten te studeren en dat gaf de doorslag. ik vond het voorstel te gek. maar rnijn verantwoordelijkheidsgevoel won het. Stom." Waaroni? Ik had nice moeten gaan. Een jaar later kon ik nog studeren." Je bent zesentwintig en dat is heel oud voor een meisje. Dertig lijkt me oud." Je hebt geen kinderen. Geen verantwoordelijkheidsgevoel. Enig, Maar ooit wil ik kinderen. Een kind krijgen. dat is pas een wereldreis." Je plant alles? .Ik ben heel streng opgevoed. Alles rnocht. maar omgangsnormen. manieren. attent zijn. dat moest. Heel Hilversum kwam bij ons over de vioc r." Bekende Nederlanders. ik ben tussen ze opgegroeid." Bij Sky Channel zat je tussen de popsterren. Ik unterviewde ze." Wie? David Bowie? Hcm ook. ik zat te trillen." Bowie slaapt met journalistes, zegt de roddelkrant. .Hij is een gentlcman. hij was zeer attent en zei na atloop dat ik het interview goed had gedaan. Meer is er niet gebeurd. Maar hij heeft heel veel charme. Een concurrent voor Fred? Bijna. Nou. Ret gekke is dat ik zijn uiterlijk nooit heb bewonderd. Hij doct me fysick niets. Maar zija uitstraling is magisch." Wie doet je fysiek wet iets? .ik ben veriiefd geweest op John Travolta. Als tienermeisje was ik er helemaal kapot van. Maar toen ik Iieni een haifjaar gelcDen kon inter- viewen. deed hij me niks meer. Aardige man. meer niet. Hij is soft. Net iets te aardig. Toen ik hem vertelde dat ik ooit verliefd op hem was, zei hij dat hij dat leuk vond. Meer deed het hem niet." Robert Redford, (lat is ouw manneke? Mijn vriend iijkt op Robert Redrord. Dat haar. dat gebruinde uiterlijk. Fred is een jongere versie van Redford. Een knap uiterlijk heipt." Heipt oor wat? Voor ht." Voor het opstarten an het SU1)tiele mechanisme dat vrouwelijke opwinding heel? Ja. ik zal even heel eerhjk zijn: ik val op mooie mannen. Toen ik achttien was. vjcj ik aileen maar op echte stukken. Maar tegenwoordig kan ik zclfs gefascineerd raken door iemand die alleen maar een heel mooi stemgeluid heeft, Verder hoeft niets aan die man te kloppen. ik leef niet geor dend. Professioneel wdI. Maar in mijn privt-leven absoluut niet. Wat zie je het verkeerd! Tk leef op emode! En een vrouw heeft haar einotionele mechanisme niet Deht in de hand. AltItans ik niet. ik word warm of niet warm. Daar kim ik nib aan doen. Met gebeurt gewoon. En dIs ik warm word. vergeet ik alles en ledereen. Wil je een kopje koffier Vrouwen hebbe. en oIIIUtqeboA. . .Ik watt exact wanneer en met wat meneer x me heeft gekwetst. Vrouwen vergeten zulke dingen niet. Ms Fred er ik ruzie hebben. kan ik me aLies herinncren wat ik verbaal tegen hem kan gebruiken. Hihi' Ga door. ik lioud van vrouwenklets. Fred niet. k kan alles hij hem kwijt. hehalve vrouwenklets. maar daar heb ik een goele vriendin voor." Even een natuurwet: gocie vriendinnen doeii liet niet je man. Mijn vriendin en ik vaflen op an- dere types. Ben ji,j trouw? met het werk dat ik nu heb. niet ik we! een vaste reLatie hebben. ik kan niet zeggen: zaterdag moet ik de krocg in. zondag moct ik naar daar. ik heb mijn rust nodig." Vrouwen koinen pas tot rust na een storrnachtige I)eriO(Ie. .Dat is zo!" ik bedoel (lat ze een aantal jaren alles moeten (ben wat hun nioeder verboden heeft. Vanaf mljn zestiende tot mijn cell- entwintigste hch ik een flioCie. wilde periode gehad. Vijf iaar lang heb ik aileen rnaar lol gehad. En ik hou van lo I!" Noolt getrouwd geweest? ik heb icmanci nodig. Getrouwd of niet. dat speelt geen rol. maai- al mijn vriendinnen zijn alleen. Ze kunnen het niet vinDen. Ze zijn te kri- tlsch. Zeker de vrouwen van mijn Ieeftijd. van vijf-. zcsentwintig. die op dertigers valien. Maar die zijn ofwel getrouwd. gescheiddn of wIllen aileen maar even Iangskomen. Steeds meer a, ensen hi ijven al ieen. Achtcr iederc de rde voorde u r woon t 1cm and al leen Vroeger heette dat overschieten. tegenwoorclig beet dat bcwust alleen zijn. ik zou er niet tegen kunnen. Ais miin vriend een wcekeindjc weg is. zit ik de hele tijd mensen te beilen." Mediamensen zijn types die elk moment aandacht Yragen. Ik wii dat icDereen me aardig vindt. I-let is een afwijking." Ic kleedt je zeer ze(Iig. Bewust. ik wii ook door vrouwen iardig gevonden warden. Uitdagende kledij stoot vrouwen af. Vrouwen de op ieievisic ailcs naar voren brengen bewonder ik om hun cf. rnaar aan De andere kant vind ik het niet goed. Er zitten zoveei vrouwen te kijken die compiexen hebben en die je daardoor onnodig kwetst. Je gehruikt niet aVe wapens? Voorlopig gooi ik met alies in de strijd. Nec." Omdal je anders (loor het lint gaat? Juist. ik ben hl erg emotioneei. ik ween makkehjk. Ook met romantische fInis. En zeker als ik boos ben. ik heb stahihteit nodig. ik moet me- zeif in bescherming nemen tegen mezclf. Geloofjij in astrologie'?" ik geloof n alles, Huh Ook in alteriiatieve genezers. ik had iets nan inijn prostaat. En Rosa Wouters. de huisdokter van Flair. heeft me genezen. Hoc? Met homeopathie en door naar mijn foto te kijken. .ik ben ervan overtuigd dat het hclpt als je enn gelooft." ik zal je haar adres geven voor het geval dat Fred. .Dat is niet noclig," En voor jon? Als kind heb ik heel veel in het zickenhuis gelegen. Moeder sleepte me van specialist naar specialist. Maar toen ik een jaar of negen. tien was wend ik geopereerd en was ik hcter. ik krceg mooi haar. ccli beugeltjc en ik hegon te glimmen van zelfvertrouwen. Daarna hen ik nooit meer ziek geweest. ik ben stcrk." T sterk is niet leuk. Hrd worden is niet leuk. ik hou niet van harde. cvnische mensen." Mooje vrouwen mogen best een beetje zwak zijn. Ik vond dit een Ieuk gesprek. Hartstikke gezellig. Bedankt voor de lunch." o

Tekst Ivan Heylen, Foto's Ronnie Hertz

terug