Let op, dit artikel is ingescand en met tekstherkenningssoftware omgezet. Vandaar dat er nogal wat fouten in de tekst kunnen voorkomen.

Met dank aan AVRO's kinderkoor

Bron: Televizier - 22 jul 1989

Linda de Mol - article picture

Linda de Mol: pas vierentwintig jaar en nu al een geroutineerde televisieberoemdheid. Op dinsdagavond presenteert ze "Dierenbingo", de zomershow van de TROS. Dat is iets wat aardig in de buurt komt van haar èchte ambitie: het presenteren van een groot amusementsprogramma. Als het even kan, wit ze óók nog een belangrijke talkshow.

LINDA DE MOL is een druk bezet persoon. Een van de jongeren in televisieland, maar toch al met een respectabel aantal programma's achter haar naam. Voorlopig wordt de lijst alleen maar langer. Deze zomer presenteert ze Dierenbingo, het leifdadigheidsfestival voor de Dierenbescherming. Ze zegt echt betrokken te zijn bij het werk van de Dierenbescherming.

Dat komt ook doordat ik altijd al gek ben geweest op beesten. We willen nu in onze tuin een grate kennel bouwen voor twee honden. Zodat die toch de ruimte hebben als we er niet zijn. Dat laatste is maar al te vaak ket geval. Linda is zes dagen in de week weg.

Ik word voor veel dingen gevraagd. ik moet dus ook vaak nee zeggen." Bij de afweging op welke aanbiedingen Linda de Mol ingaat, legt ze de prioriteit bij televisie. "Voor tv-opnamen wijkt alles." Zo slaat Linda uitnodigingen voor feestjes en recepties bijna altijd af. "Ik ben zo'n beetje de enige bekende Nederlander die daar vrijwel nooit zijn gezicht laat zien. Het is ge. woon superdom am tot twee uur 'S nachts op !eestjes te bliven hangen, als je de volgende dag am achi uur in de studio moet zijn. Bovendien ben ik niet zo'n ontzettend teestnummer."
Daar zal menig tetevisiekijker van opkijken: Linda de Mol geen feestnummer. Terwijl ze op televisie juist als een vrolijk kwebbelende en altijd enthousiaste showmaster over de buis rolt. "Eigenlijk is de Linda die je nu op televisie ziet, de Linda de Mol zoals ze was vOOr die tijd. Vroeger was ik thuis altijd heel erg druk. praatte ik zeventig minuten in een uur. Dat doe Ic nu in mijn werk. Het grappige is dat ik nu thuis erg rustig ben."

Toch hoeft Linda zich niet in allerlei bochten te wringen am als een vrolijke presentatrice over te komen. "Nee, ik ben van mezelf natuurlijk wel een vrolijk mens. Het is me nog nlet tegen gaan staan. dat ik altijd blij moet zijn, moet lachen. Bij televisie is het nu eenmaal zô dat je nooit voor honderd percent jezeif kunt zijfl. Je hebt altijd in je achterhootd dat er miljoenen mensen kijken, dat je niemand voor zijn hoofd mag stoten. Maar tack probeer ik zoveel mogelijk mijn eigen persoonlijkheld over te brengen op de kijkers. ik weet het, dat klinkt als een cliché. maar toch is het zo. Misschien ben ik daarom wel zo geschikt voor tv?'

Linda de Mol zou je een veelzijdig talent kunnen noemen. Ze presenteerde popprogramma's voor Sky Channel, stal de harten van veel jonge kijkers met de DJ Kat Show en was gastvrouw bij het laatste nationale songfestival. Bovendien verzorgt ze een radioprogramma voor Cable One, begint ze straks voor het vierde seizoen aan haar praat-tv-show Linda" en kunnen we haar bewonderen in de Hot Dog Show. Dat laatste is een nieuw programma. "De Hot Dog Show krijgt dezelfde formule als de DJ Kat Show, maar wel met een lets ander karakter. ik vind het ontzettend leuk om zoiets te gaan doen. Het is weer eens lets anders, meer acteren. Super Channel gaat het uitzenden en hoogstwaarschijnlijk oak de TROS." Weer eens iets anders. Linda de Mol btijft ernaar zoeken. Zo was ze tijdens de Spoorzoekersshow dansend en zingenci te zien . .,Eigenlijk wilde ik dat noolt. ik had zoiets van: schoenmaker blijf bij je best. Maar ik heb het in de show van Peter Jan Rens een keer gedaan en toen vond iedereen dat best wel aardig. Ach, waarom oak niet? ik heb dan wel geen wereldstem, ik zing in leder geval niet vals. ik heb niet speciaal es genomen. Nee, ik heb het nag van vroeger. Geloof het of niet, maar ik heb op AVRO's Kinderkoor gezeten. Eigenlijk heb ik heel lang les gehad" Zingen van liedjes en meedansen met een showballet: zaken die Linda rijp moeten maken voor tiet echt grate werk. Grote kwissen, amusementsprogramma's, grate talkshows, dat ambieer Ic inderdaad. "Dierenbingo" is natuurlijk een grote kwis. Maar nu wil ik er oak nag eentje in hot winterseizoen, wat tack interessanter is. Een grate talkshow, een grate kwis: twee heel verschillende dingen, maar ik zie niet in waarom je het filet allebei kunt doen.' Dinsdaq, TROS Dierenbingo, Ned. 2

Televizier helpt dierenasiel Voor de fotosessie met Linda de Mol maakte TeleVizier gebruik van de diensten van het Hilversumse dierenasiel, het enige in Het Gooi. Deze instelling aan de Crailoseweg viert op Dierendag, woensdag 4 oktober, de vijfenzestigste verjaardag. Ofschoon volgens bedrijfsleider Veenstra de sociale controle van het publiek op eigenaren van dieren aanmerkelijk is verbeterd, kampt "zijn" asiel nog altijd met over-"bevolking". Dc honderdtwintig honden en ongeveer negentig katten hebben nauwelijks ruimte. "Vooral vlak voor de vakantieperiode neemt het aantal honden schrikbarend toe", vertelt Veenstra. Om de daarmee gepaard gaande financiële nood enigszins te verlichten, schenkt TeleVizier in deze maand van de Dierenbescherming een bedrag waarmee het verblijf van de asieldieren iets comfortabeler wordt.

door FRANS VAN DER GRINT foto: RUUD WAGENVOORT

terug