Let op, dit artikel is ingescand en met tekstherkenningssoftware omgezet. Vandaar dat er nogal wat fouten in de tekst kunnen voorkomen.

Soms worden mensen gek van me

Bron: Story - 6 okt 1989

Met het programma Dierenbingo heeft Linda de Mol bewezen tot de top in televisieland te behoren. Maar gelukkig blijft ze wars van sterallures. Heel openhartig vertelt zij Story over haar familie, haar vriend, en waar zij vindt dat zij tekort schiet..,. De zondag is bij ons heihg," vertelt Linda de M0L "Die houden Fred en ik voor onszelf. We doen dan ook alleen leuke dingen die dag. Gaan romantisch uit eten met z'n tweetjes of met vrienden. Om tijd met haar vriend, diamantair Fred Reuter door te brengen, moet ze zelfs afsprakn met hem maken. Dat is noodzakelijk want beiden leiden een druk leven. "In het begin hadden we daar wel eens moeite mee, maar Fred is er flu aan gewend. Hij heeft natuurlijk een veel geregelder leven. Hij is elke dag om zes uur klaar, Maar bij mij is het cht niet in te schat Buite het groots opgezette programma Dierenbingo heeft Linda nog een radioprogramma op Cable One en de voorbereidingen voor haar wekeiijkse programma Linda zijn ook aiweer in voile gang. Intussen is er thuis een verbouwing aan de gang. Veel tijd om zich daar mee te bemoeien heeft Linda echter niet. "Zo'n verbouwing is een hoop rompslomp, maar dat hebben we er we! voor over. Nou ja, wij... 1k moet eerhijk r ten. Dat is we! eens vervelend. bekennen dat Fred er veel meer Maar we zorgen er gewoon voor tijd in steekt. Hij zoekt ook bijna dat de tijd die we samen hebben alles uit. Af en toe zie 1k een fol goe besteed wordt. We gaan fijn dertje voorbij komen. Daar baa! op reis, zakken een avondje door... ik best wel van, want ik zou bij Heerlijk. voorbeeld dolgraag allerlei show room wihlen afstruinen voor een mooie badkamer. Zo zie je maar, het is soms vreselijk, zo'n druk leyen. Maar ik geloof niet dat er in de toekomst veel zal veranderen. Natuurhijk zou ik een stapje terug doen als ik kinderen had," gaat Linda verder. "Maar ik weet niet wanneer we daaraan gaan den- ken. Fred en ik zijn niet zo plannerig. Wat dat betreft hebben we nog niks afgesproken. Dat moet gewoon spontaan gebeuren, denk ik. Trouwen vind ik trouwens enig. Zo'n hele dag tussen ahlemaal fijne mensen. Ja, dat vind 1k heel romantisch," In Dierenbingo laat Linda zien een all-round presentatrice te zijn. En dat niet alleen: Linda blijkt ook op zang- en dansgebied haar mannetje te staan. "Vroeger wilde ik nooit zingen en dansen," lacht ze. "Maar ik heb een keer een hiedje gezongen in het programma van Peter Jan Rens. Heel veel men- sen vonden dat leuk; ze vonden dat ik zoiets vaker moest doen. Nu ik ook in Dierenbingo gedanst en gezongen heb, roept iedereen opeens dat 1k een plaat op meet nemen. Nou, dat zie ik nog weL Weet je, ik ben gek op dingen die ik nog niet gedaan heb. Daar leer je gewoon ontzettend veel van." In de loop der tijd heeft Linda a! van alles gedaan op radio- en tvgebied. Toch heeft ze nog een wens: een enorm showprogramma op Amerikaanse wijze. "Ik ben gek op show," vertelt ze. "Glitter en glamour vind ik het einde. Zoals die Amerikanen dat doen, geweldig! We hebben een tijdje in Amerika gewoond. Heel leuk, mooi huis en zo, maar de mensen ... Nee, geef mij die nuchtere Nederlanders maar. Lekker gewoon. Ms 1k bekend zou zijn in Amerika, zou ik niet meer over straat kunnen. Verschrikkelijk. Nederlanders gaan niet in de stress als ze me zien. Soms roepen ze je na, maar daar blijft het bij. Vaak reageren mensen heel vriendelijk op me. Dat vind ik leuk. Daar hou ik van. Gewoon doen. In Amerika rnoet Je juist zo raar mglijk doen Ije bekend bent Wat een onzin!" Sterallures kunnen Linda zeker niet verweten worden. Afkomstig uit het beroemdste televisiegezin vaii 't Gooi is nuchterheid haar met de paplepel ingegoten. Ret succes heeft haar ook niet veranderd. "Soms denken mensen dat we! eens. Maar het zijn juist die mensen die veranderd zijn. 1k heb nog steeds dezelfde vrienden als jaren geleden. En we laten elkaar ook niet meer los. Onder de bekencle Nederlanders heb ik niet zoveel vrienden. 1k heb natuurlijk een heleboel leuke collega's, maar mijn beste vrienden ken ik van school, 1k denk dat het nest waar ik uit kom inderdaad een grote invloed heeft gehad op mijn ontwikkeling. Toen ik drie jaar was, kwam Rob de Nijs al bij ons over de vloer. Dat vond ik heel gewoon. Maar de kinderen vonden het natuurlijk superinteressant. Mijn ouders zijn ook heel nuchter. En mijn broer John houdt heleml niet van allures. Ms ik de eerste tekens daarvan zou vertonen, dan krijg 1k het funk met hem aan de stok. Onze familieband is hl sterk. Meestal gaan we ook met de hele familie op vakantie. Gezellige avonden met spelletjes en zo. Ja, we hangen echt aan elkaar." Het programma Dierenbingo was voor Linda een grote kans om zich te bewijzen als een all-round televisiemaakster en zich in de nj der groten te scharen. "Het was een van de weinige dingen die ik nog niet gedaan had," vertelt ze. "Een live-programma van anderhaif uur: dat is nogal een kius. Als je dat er goed van af brengt en de mensen vinden het leuk, dan ben je toch weer een stapje verder. De eerste uitzending vond ik een ramp. Maar goed, dat vind ik a!tijd. Je kijkt tenslotte heel kritisch. Maar dit keer baalde ik vooral omdat het fout liep met de puntentelling. Dat was cht een moment vol stress. Normaal gesproken hen 1k alleen zenuwachtig viak voor de opnamen, maar toen voelde ik me helemaal niet lekker. 1k ging teen heel gedeprimeerd naar huis, 1k dacht dat ik het verknald had ... Ms 1k die aflevering terugzie op televisie, dan krijg ik weer het zweet in rnijn handen. De volgende uitzendingen werden gelukkig we] vro]ijke programma's. Een perfectioniste? Ja, ik denk het wel. Soms worden mensen gek van me. 1k bemoei me met de kleinste dingen. Dat kan we! eens vervelend zijn voor anderen. Maar over het algemeen verloopt alles prima, hoor. 1k heb het geluk met heel goede mensen te werken. De sfeer is prima en dat komt het programma ten goede. 1k heb natuurlijk nog een hoop te leren. Zo moet 1k wat meer warmte uitstralen. Ms 1k tussen vnienden ben, wil ik alles weten en ben ik echt geInteresseerd.. Maar soms zie 1k mezeif op televisie en denk 1k: Nee, dat hen je toch niet helemaal. 1k ga vaak te snel en ben nogal overheersend aanwezig. En het gaat tenslotte tch om de kandidaten. Maar goed, dat kornt we! met de tijd. 1k moet gewoon leren at en toe mijn kiep te houden..."

terug