Let op, dit artikel is ingescand en met tekstherkenningssoftware omgezet. Vandaar dat er nogal wat fouten in de tekst kunnen voorkomen.

Prominenten over propedeuse

Bron: Pre - aug 1989

Linda de Mol - article picture

Linda de Mol (21) is een voorbeeld van degenen die tijdens hun studie tot de conclusie komen dat een werkend leven geen uitstel meer verdraagt. Begonnen als studente in de rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam bleek al snel dat een loopbaan voor de televisiecamera's het werk was dat haar meer aansprak dan het vooruitzicht j uriste te w orden. Linda de Mol was l7 jaar toen ze slaagde voor het eindexamen Gymnasium op het Nieuw L ectim in Hilversum. Ze was jong en wilde nog niet gaan werken.

De Mol: "Ik wist dat ik verder wilde studeren na de middelbare school, want alleen met een gymnasium-diploma schietje niet zo eel op tegenwoordig. In eerste instantie wilde ik een vreemde taal studeren, maar wat moet je daar later mee doen? Voor de klas gaan staan misschien, maar dat zag ik niet zitten. Nu heb ik daar spijt van, want ik zou graag goed frans of spaans kunnen spreken." "Ik ben uiteindelijk rechten gaan studeren omdat in de showbusiness veel behoefte is aan juristen die verstand hehhen van auteursrecht en dat soort zaken. Dat was mijn plan, want ik wilde destijds helemaal met artiest worden, voor de schermen staan."

"Ik had gehoord dat rechten studeren alleen maar een kwestie van stof niss cg uit je hoofd leren is. Dat is dus niet het geval, zeker niet in een latere fase van de studie. Nlaar Ik denk dat ik eigenlijk alleen maar goed (IC stof an biiiten kan lcreu. Ik heb een ontzettend goed geheugen, daar heb ik ook mijn eindexamen mee gehaald."

"Mijn eerste dag op de Universiteit? Heel moeilijk en vreemd. Ik kwam van een ontzettend bekakte middelbare school en heb in die zcs jaar kennclij k nieer an dat taaltje en die manieren aaugelecrd dan Ik aan' ankelij k tlacht. VIle mensen van mijn school gingen naar (Ic GE in Amsterdam (no LV V. DL) en ik was de enige die voor de VU had gekozen. De eerste dag kwam ik er samen met een vriendin en -is c kenden er hclcmaal niemand. Je zag er van alles en nog wat lopen, heel wat anders dan Ik in het Gooi gewend was. \lensen met klompen aau en talclkieden om! Ik dacht: Waar ben ik in godsnaam beland? Het gaf me een tweeslachtig gevoel. Enerzijds vond ik die wereld heel spannend en uitdagend, anderzijds dacht ik; hoe moct Ik hier in hemelsnaam mijn vrienden tussen vinden?

"De eerste week raak je ook gedesorienteerd. Vage, onbegrijpelijke roosters, grote collegezalen, toespraken van mensen die je niets zeiden; heel chaotisch was dat. Ik hou niet van vreemde, onverwachte situaties. Ik heb altijd moeite om mijn gcmak te vinden in vreemde gebouwen met vreemde mensen. Dat heb ik ook in mijn huidige werk, ja."

Linda de Mol bleef het eerste jaar thuis wonen, een beslissing die ze achteraf de juiste vindt. De propedensc werd in eenjaar gcbaald cii De 1\Iol giug ol scrtronw en de doctoraalfase in. Ze verhuisde naar Amsterdam en ging op kamers wonen. In dat tweede jaar al begonnen de zaken scheef te lopen.
"De propedeuse ging nog wel omdat de stof voor de meeste tentamens nog goed uit het hoofd te leren was. Ik had daarbij ook nog 's voordeel van mijn examenvak Latijn, wat van pas kwam bij het vak BoincinsRecht. liet tweedejaar bleek een aantal vakken al een stuk pittiger te zijn. Daar kwam nog bij dat ik eenmaal op kamers wonend al snel financieel krap kwam te zitten, waardoor ik gedwongen werd allerlei bijbaantjes te nemen. En op dagen dat ik college moest lopen, draaide ik me 's ochtends steeds vaker nog 'ns om.

Linda de Mol werkte onder andere veel op huishoudbeurzen, waar zij dagenlang pisang ambon stond te schenken of andere promotie activiteiten S erriel) tie. Geld om te gaan stappen verdiende ze genoeg, maar studeren deed ze steeds minder. In haar derde jaar kwam ze op het idee om auditie te gaan doen bij Sky Channel, dat Nederlandse meisjes zocht die goed engels spraken en verstand hadden van de hedendaagse popmuziek. Ze werd aangenomen en liet de andere bijbaantjes vallen.

De Mol: "Ik was aangenomen voor één programma per seek en dacht dus voldoende tijd en geld te knnnen overhouden voor mijn studie. Het liep uiteindelijk anders. Ik kwam in een wereldje terecht waarin mensen heel hard aan hun carrière werkten. Ik voelde me er een beetje tussen in hangen, want hoewel ik wilde blijven studeren vond ik het werk voor Sky Channel veel leuker."

De afloop is hekend. De Mol ging full time de amusementswereld in en is thans regelmatigop de teles [sie te bewonderen. De stndiehoeken sserden definitief ter zijde geschosen. een heslissing die haar onders zssaar hetrenrden. i\n ze in de amnsementsmaehinerie 'an Hilsersum is opgenomen, waakt Linda de Mol er soor om als het 'domme hlondje van de tees ee' door het lesen te gaan. Naar haar imago hij de kijkers ges raagd wordt ze lacherig: "Mijn imago? Ik denk dat dat het hest te omsrhrijs en is als ssat de Engelsen "the girl nextdoor", de ideale schoondochter. Nou dat ben ik dus niet.

terug